Problemas ar arzemju internetu

Problēmas ar ārzemju interneta pieslēguma kanālu atrisinātas.

28th Sept 2013