Problemas ar arzemju internetu

Problēmas ar ārzemju interneta pieslēguma kanālu atrisinātas.

28th Sep 2013